Innplassering

Telenor og Norkring varsler endringer i Telelosjiavtalen fra og med 01. desember 2015. Les mer om endringene og gjeldende priser for innplasser ...

Håndballmål for Norkring – skal levere for Eurosport

(08. October 2015) Norkring er valgt av Discovery som leverandør av kontribusjonstjenester i forbindelse med håndball. Avtalen er inngått for 3 år og omhandler t ...