Kontakt

Telefon: 67 89 20 00
Faks: 67 89 36 11

E-post: norkring@telenor.com

Occasional Broadcast Service
Telefon 468 25 982
Elektronisk bestilling av samband utland (krever brukernavn og passord)
E-post: occasional@telenor.com

Organisasjonsnummer: 976548973

Besøksadresse
Snarøyveien 30, bygg M
1331 Fornebu

Postadresse
Norkring AS
Mottakers navn
Postboks 1
1331 Fornebu

Fakturaadresse
Norkring AS
c/o Fakturamottak
Postboks 1418
8002 Bodø
(vennligst oppi bestiller-ID)

Lager
Norkring AS
Vollaveien 20A
0668 Oslo