Norkring – en digital pioner

Norkring har vært på en spennende reise de siste tyve årene med store utbygginger av både digitalt bakkenett for TV og radio. Selskapet står nå ovenfor nye og krevende muligheter i et kringkastingsmarked i endring.

Norkring har som mål å utvikle selskapet innenfor tre områder; Broadcast Services, Media Services og Tower services. Ved å rendyrke forretningsområdene får vi større kundefokus og en mulighet til å videreutvikle hvert område på ulik måte, slik at vi sammen kan formidle fremtidens medieopplevelser

Det som skal bringe Norkring inn i fremtiden er ikke nødvendigvis det som har ført selskapet dit det er i dag. Vi må utfordre måten vi jobber på, utvikle oss og vise vilje til å gripe mulighetene som fremtiden byr på. Klarer vi det blir vi en digital pioner!

Norkring i tall (inkludert Belgia)

Inntekter - 1,1 Milliard NOK (2015)
Eiendeler - 2,6 Milliarder NOK (2015)
Solid og god økonomi - 46 % egenkapital 150 ansatte

100%
Telenor-eid

150
Ansatte

360m
Høyeste mast

Samfunnsansvar

Norkring arbeider for at selskapet skal ha fokus på ansvarlig forretningsetikk.

Miljø

- å identifisere og håndtere den påvirkning Norkring har på miljøet i tråd med internasjonale standarder og sørge for etterlevelse av Telenor Group retningslinjer og prosedyrer.

Samfunn

- å identifisere og håndtere den påvirkning Norkring har på samfunnet, som menneskerettigheter og oppfølging av underleverandører.

Governance

- å sikre etterlevelse av høye forretningsetiske standarder samt internasjonalt anerkjente menneskerettigheter og arbeidsrettigheter.

LEDELSEN
Torbjørn Ødegard Teigen
Torbjørn Ødegard Teigen
CEO
Christian Skottun
Christian Skottun
COO Broadcast Services
Harald Loktu
Harald Loktu
CTO
Bjørge Røsæg
Bjørge Røsæg
COO Tower Service
Inge Fagerbakke
Inge Fagerbakke
COO Operations
Ingrid Dietrichson
Ingrid Dietrichson
Director Communication