Kringkasting

Norkring eier og driver de største senderinstallasjonene for bakkebasert kringkasting i Norge, og tilbyr tjenester basert på både analog og digital teknologi.

Innplassering

Norkring tilbyr innplassering av antenner og sendeutstyr på våre stasjoner som er  lokalisert over hele Norge.

Samband

Norkring tilbyr en rekke sambandstjenester for overføring av lyd, bilde, video og data.

Occasional Broadcasting

Norkring tilbyr tjenester i forbindelse med overføring av planlagte sendinger eller andre hendelser som oppstår “på sparket”.

Kompetanse

Norkring er et selskap med solid erfaring og høy kompetanse innen kringkasting.