Norkring eier og driver de største senderinstallasjonene for bakkebasert kringkasting i Norge, og tilbyr tjenester basert på både analog og digital teknologi.

Sendenett Radio
Norkring tilbyr kapasitet i både riksdekkende og lokale sendenett for radio. Selskapet kan planlegge, bygge ut og drifte sendenett uavhengig av teknologivalg.

Kapasitet kan i dag leies på følgende sendeplattformene:

  • FM
  • DAB
  • AM

FM
Norkring drifter flere riksdekkende sendenett for FM. I de riksdekkende nettene kringkastes det i dag kanaler fra NRK , P4 og Radio Norge som innehar innholdskonsesjonene. Norkring tilbyr også lokale sendenett for FM. I FM nettene tilbyr vi tilleggstjenester som RDS – Radio Data Signal, som blant annet gir automatisk valg av den senderen som gir best mottak og mulighet for stasjons-ID.

DAB
DAB står for Digital Audio Broadcasting og er teknologien som brukes i de digitale sendenettene for radio. Norkring drifter både et enhetlig riksdekkende nett og et riksdekkende nett som er inndelt i regioner. Befolkningsdekningen i det regionale nettet er 99,5% og det nasjonale nettet 90%. Myndighetene har besluttet at DAB skal erstatte de analoge FM nettene.

kringkasting-article

For mer informasjon om dekning og programinnhold på DAB:
Digitalradio Norge

Sendenett TV
Norkring har stått for planleggingen og utbyggingen av det digitale bakkebaserte sendenettet for TV og utfører driften av dette på oppdrag for Norges Televisjon AS (NTV), som innehar konsesjonen. Gjennomføringen av digitaliseringen ble avsluttet med at de siste analoge TV senderne ble slukket i desember 2009, nesten 50 år etter at de første TV sendingene begynte i Norge.

DTT – Digitalt bakkebasert sendernett
DTT står for Digital Terrestrial Television og er den sendeplattform som nå er ferdig utbygget i Norge med en befolkningsdekning på 95%. Sendenettet er basert på den tekniske standarden DVB-T (Digital Video Broadcasting-Terrestrial), og det norske nettet var det første i verden med en helhetlig utbygging basert på kompresjonsteknologien MPEG-4. Dette medfører en mer effektiv utnyttelse av tilgjengelige frekvenser ved at hvert program trenger ”mindre plass” i nettet for å gi seerne en høy teknisk kvalitet. Dette har også gitt muligheter for å distribuere flere kanaler i HD-kvalitet. Det er programmene som tilbys av NRK og Riks-TV som er tilgjengelig i det digitale bakkebaserte nettet.

For mer informasjon om dekning og programinnhold:
NTV
NRK
Riks TV