Norkring tilbyr tjenester i forbindelse med overføring av planlagte sendinger eller andre hendelser som oppstår “på sparket”.

Rett linje til rett tid
Vi etablerer løsninger som bringer kringkasterne på luften med overføringer til rett tid, med rett innslag og med god kvalitet.

Occasional Broadcasting Services (OBS) opererer både i innland og utland. Både norske og utenlandske radio- og TV-selskap tar kontakt med OBS når det er behov for overføringer.

occasional_broadcast.article

Gjennom utstrakt bruk av kontakter hos samarbeidspartnere over hele verden, sikrer vi at de nødvendige krav til kvalitet og leveringstid overholdes.

Overføringsplattformer:

Norkring Media Network

Digital kontribusjon av lyd og bilde, benyttes blant annet for overføring av større idrettsbegivenheter rundt i landet via aksess på fiber eller radiolinje

Digital Electronic News Gathering (DENG)

Portabel reportasjelink for sanntidsoverføring av lyd og bilde. Benyttes både til nyhetsinnslag og sportsarrangementer og ved behov for direkteoverføring

Klikk her for mer informasjon om bestilling av occasional tjenester.