All time low!

(1. juli 2016) Mindre feil i nettet er overskriften på årets sommerhilsen fra Norkrings driftsapparat.Inge Fagerbakke

Fra overvåkningsrommet på Fornebu viser de til en forbedret driftssituasjon som resultat av konkrete tiltak.

-Vi ser en positiv utvikling etter et felles løft i hele organisasjonen, sier Norkrings nye leder for Operations, Inge Fagerbakke. Han legger også til at Norkring er godt forberedt på sommeren og at det på lik linje med resten av året vil være en 24/7 overvåkning hele sommeren igjennom.