#Best på master og tårn

(1. juli 2016) Innfridde forventninger og fornøyde kunder er resultatet av en rekke forbedringer som er gjort innenfor området master og tårn. Bjorge_Rosag

Norkring har som mål å bli best i Norden på innplasseringstjenester og jobber systematisk med å styrke fagområder som skal gi kvalitet i alle ledd.

-Skal vi bli best må vi lytte til kundenes behov og finne gode løsninger, sier Bjørge Røsæg, ny leder for Site Management. Han viser til at Norkring i vår har økt hastigheten på innplassering, samt kvaliteten på infrastrukturen slik at antall feil er redusert. Til høsten vil vi ha fokus på å få enda mer profesjonalitet inn i måten vi leverer tjenester på, både i innplasseringsfasen og driftsfasen, lover han.