Brudd på FM i Songdalen i forbindelse med arbeid

Greipstad_HestheiaNorkrings hovedsender i Songdalen ved Kristiansand oppgraderes som en del av den omfattende DAB-utbyggingen.

De nærmeste månedene må det gjøres tidkrevende antennearbeid på stasjonen slik at sendeforholdene for DAB blir optimale.

Arbeidet vil foregå på ukedager mellom kl. 09:03 og 17.55 fom uke 16 tom uke 22 og vil forårsake uregelmessige og beklagelige brudd på FM-sendingene. Arbeidet er svært væravhengig og tjenestene vil være ustabile i perioden.

NRK P1 vil sende som normalt, men gå med redusert effekt. NRK P2 og NRK P3 vil bli berørt. På nattestid og i helgene vil FM-sendingene gå som vanlig. NRK sine kanaler er tilgjengelige på DAB.