Brudd på FM på Hadsel i forbindelse med arbeid

StorheiaNorkrings hovedsender på Hadsel i Vesterålen oppgraderes som en del av den omfattende DAB-utbyggingen.

De nærmeste månedene må det gjøres tidkrevende antennearbeid på stasjonen slik at sendeforholdene for DAB blir optimale.

Arbeidet vil foregå på ukedager mellom kl. 09:03 og 17.55 fom uke 17 tom uke 22 og vil forårsake uregelmessige og beklagelige brudd på FM-sendingene.

Arbeidet er svært væravhengig og tjenestene vil være ustabile i perioden.

NRK P1 vil sende som normalt, men gå med redusert effekt. NRK P2 og NRK P3 vil bli berørt. På nattestid og i helgene vil FM-sendingene gå som vanlig.