Eventyret om den skadde masten

Masteseksjonsbytte(4. april 2014) Samarbeid på tvers av fagmiljøene gjør at vi i Norkring finner nye løsninger og smartere måter å jobbe på.

Norkrings master og tårn står ofte plassert på fjelltopper og høyder for å gi best mulig dekning. Disse stedene er svært værutsatte.

I forbindelse med Dagmar i 2012 ble flere av Norkrings master berørt, deriblant masten i Meland i Vetlefjorden. I dette tilfelle hadde man behov for å bytte ut en skadet seksjon som var midt i masten.

Erfaring og samarbeid var avgjørende for å få løsningen på plass og samtidig reparere masten slik den sto og med alle antennene i drift. Ved å jobbe tett med konstruktør av mast kunne både Norkrings ingeniør og mastemontør bidra til å utarbeide beregninger og tegninger, slik at man fikk opp en løsning som fungerte i praksis.