GirlTakeover i Norkring

GirlTakeover i Norkring

I dag er det FNs internasjonale jentedag og i Norkring har vi markert dette ved å la 15 år gamle Eline Heidisdatter Lorentzen fra PLAN Norge sin ungdomsgruppe URO være Kommunikasjonsansvarlig for en dag!

Nedenfor deler hun sine tanker om denne dagen og om jenters rettigheter.Eline_H_Lorentzen

Plan har markert FNs internasjonale jentedag siden den ble opprettet i 2012. I år ønsket Plan å skape en global bevegelse for å sette fokus på jenters rettigheter og vise «Girl Power». Målet var å få så mange jenter inn i viktige maktposisjoner som mulig. Derfor så fikk jeg æren i å være Norkrings kommunikasjonssjef for en dag hvor jeg deltok på mange spennende og interessante møter, samtidig som jeg har prøvd så godt jeg kan å spre Plans budskapet om Jentedagen.

11. oktober
Der barn ikke har det bra, har jenter det verst. 63 millioner jenter mangler bak verdens skolepulter. Hvert andre sekund blir ei jente giftet bort, 40 000 jenter hver eneste dag.

Den 11. oktober er FNs offisielle jentedag. Denne dagen skal være med å bidra til å sette søkelys på de utfordringene jenter møter og som forhindrer dem i å få oppfylt sine grunnleggende rettigheter som utdanning, helse og beskyttelse. Tidlige giftemål og stereotypiske oppfatninger av kjønn er to store utfordringer verden. Barneekteskap er faktisk et av de aller største og mest aktuelle menneskerettighetsbruddet vi har i verden i dag. Dette er harde fakta og sannheten, og greia med sannheten er at den kan nektes, men ikke unngås.

Vi har et ansvar for å sikre jenters rettigheter, og det er først og fremst oss vanlige mennesker som kan gjøre en forskjell.  For meg, som selv er jente, er Jentedagen ett symbol på flere kamper som vi prøver å vinne. Kampen mot barneekteskap. Kampen for jenters rett til utdanning. Alle jenter i hele verden har krav på de samme rettighetene jeg har. Jeg er så heldig at jeg bor og er født i Norge, derfor må jeg ta min del av ansvaret. Vi må alle sammen ta vår del av ansvaret. FNs Tusenårsmål er å få en slutt på barneekteskap innen 2030. Vi må alle være med å engasjere og lære barn, ungdom og voksne hvorfor jenter blir behandlet dårlig.