Vi bringer effektivitet og vekst dit du vil

Vekst i Lakse- og oppdrettsnæringen fordrer digitalisering av oppgaver som i dag er tidskrevende og utfordrende. Dette krever en nettløsning med høy kapasitet og stabil tilgang. CoastHUB er en tjeneste som gjør det mulig å kommunisere med oppdrettsanlegget fra land på en effektiv og sikker måte. Norkring leverer i denne sammenheng konnektivitet som er en del av et større samarbeidsprosjekt med Telenor og Telenor Inpli.

I dag er man avhengig av lokal tilstedeværelse på merdene med flere manuelle prosesser. Digitalisering av merdene muliggjør sentralisert og vesentlig mer effektiv drift. Dette krever en digital nettverksløsning som er robust og har høy kapasitet.

-Norkrings infrastruktur kombinert med et landsdekkende nett gjør oss unike på denne type leveranser, sier Henrik Byremo, Salgsdirektør i Norkring. Han forklarer videre hvordan selskapet bruker radiolinjeteknologi og benytter egen infrastruktur kombinert med radiolinjeaksesser mellom oppdrettsanlegget og lokasjonen på land. Løsningen gir stor kapasitet, pålitelig forbindelse og høy tilgjengelighet.

Teknisk løsning
På selve foringslekteren installeres CoastHUB-løsning med Norkrings radiolinje slik at anlegget kan overvåkes fra land.

Norkring transporterer data (eksempelvis HD-video for fjerndrift) fra lekteren til ønsket lokasjon via sitt eget nett, og kunden får overført data en sikker og stabil måte. Det kan også leveres andre verdiøkende datatjenester avhengig av ønsker og behov. Løsningen digitaliserer næringen og gir mulighet for større effektivitet og vekst.

Eget driftssenter
24/7

Samme hastighet
begge veier

opptil 600 Mbit/s

Alltid på nett

Henrik Byremo
Salgsdirektør Broadcast

Dag Skarsgård
Key Account Manager