Hele kysten. Alltid på nett

Vi gir deg mobildekning på merden, samband, overføring av video og data og en pålitelig forbindelse til alt som er nødvendig for en tilkoblet arbeidshverdag langs kysten.

Landsdekkende infrastruktur
24/7

Landsdekkende servicestruktur

Kapasitet opp til 600 Mbit/s

RELATERTE NYHETER
Henrik Byremo
Salgsdirektør Broadcast

Dag Skarsgård
Key Account Manager