Landsdekkende leverandør av internett til havbruk

Vi er der du er.

Norkring har både mennesker og teknologi i nærheten av deg.

Siden vi allerede leverer forbindelse til hele landet, er vi også tilstede langs hele kysten.

Lokal infrastruktur
I nærheten av deg står det et krafthus og en mast, som vi kan koble oss til på kort varsel. Den lokale infrastrukturen vi allerede har på plass, gjør at vi sparer tid – og at du sparer penger. Det kan være store kostnader knyttet til å etablere lokale stasjoner. Disse har vi allerede på plass.

På våre regionskontorer sitter det mennesker med inngående kjennskap til ditt område.

Alltid nærhet
Vi har etablert regionskontorene våre, og et landsdekkende servicenettverk, for å alltid ha nærhet til markedet vårt. Vi har dermed kjennskap til de særegne utfordringene som finnes i nettopp ditt distrikt.

Særlig i Nord-Norge gjør de store reiseavstandene det til en viktig fordel for oss å ha tilstedeværelse flere steder.

Vi kjenner området ditt – fra fjelltoppen masten vår står på, til merden der fisken fôres og vokser – og alt imellom.

Landsdekkende infrastruktur
24/7

Landsdekkende servicestruktur

Kapasitet opp til 600 Mbit/s

RELATERTE NYHETER
Henrik Byremo
Salgsdirektør Broadcast

Dag Skarsgård
Key Account Manager