Historisk radiodekning på Sørlandet!

Greipstad_Hestheia(4. juni 2014) Aldri før har DAB-dekningen langs Telemarkkysten og i Agderfylkene vært bedre.

Kanaltilbudet er kraftig utvidet som følge av nye DAB-nett og både sørlendinger og hytteboere kan nå glede seg over opptil 22 riksdekkende kanaler.

Tusenvis av nordmenn benytter pinsehelgen til å åpne hytta for sesongen og få båten på vannet.Pinsen er en av årets største utfartshelger. Mange tilbringer tid i bilen og på hytta og nå kan de få selskap av enda flere kjente radiostemmer.

74 senderstasjoner
Alle planlagte DAB-sendere er montert og satt i drift de siste to årene, på 74 stasjoner i Aust-Agder, Vest-Agder og på Telemarkskysten. I flere Sørlandsbyer er det satt opp egne sendere som gir generelt bedre mottak av radio og for enkelte lyttere er det nå bedre radiomottak enn tidligere.

-Det ligger et godt stykke arbeid bak utbyggingen som har pågått på Sørlandet. Alt fra planlegging til luftige montasjer har vært en del av hverdagen i Norkring de to siste årene og vi kan nå glede alle med god dekning, sier kommunikasjonssjef Ingrid Dietrichson i Norkring.

God dekning av radio langs veien er prioritert i utbyggingen og det er nå satt opp mange egne veisendere langs flere Europaveier, riksveier, kommunale veier og fylkesveier i området. Bilfører med DAB-radio vil oppleve mindre skurr og flere kanaler.

– Norge går over i en ny radiohverdag og folk på Sørlandet og langs Telemarkskysten har nå fått veldig mange flere radiokanaler å høre på. DAB-nettet gir et bredere tilbud av kanaler overalt, dessuten er det jo radio som er fri for skurr. Mange har i årenes løp blitt vant til skurrete mottak, blant annet langs veien, men det er i ferd med å bli historie. Vi tror jo at mange får en ekstra god radiosommer i år, sier Mari Hagerup, kommunikasjonssjef, Digitalradio Norge.

Omfattende DAB-nett ferdigstilles i 2014
DAB+ skal overta som fremtidens radionett og 99,5 prosent av befolkningen vil innen utgangen av 2014 kunne ta inn NRKs kanaler på digital nett. 90 prosent av befolkningen kan allerede ta inn kommersielle kanaler på DAB. Nettene har kapasitet til 40 riksdekkende kanaler.

FM-slukking vil tidligst skje i 2017 og det vil i tiden frem mot FM-slukking bli foretatt vurderinger og justeringer av nye sendernett. Alle tunneler med FM-mottak skal erstattes med DAB. Tunnelutbyggingen gjøres av Statens Vegvesen og er planlagt ferdig i 2016.

Sjekk kanalutvalget langs veien på radio.no – eller ta med en DAB-radio på hytta for å høre de nye kanalene.