I rute med rask fart

viktjernaasenDAB-utbyggingen er i gang over hele landet og Norkring kan se tilbake på det mest krevende kvartalet i utbyggingen.

Bak denne jobben står store deler av Norkrings organisasjon, men i førersete sitter Norkrings utrullingsprosjekt som med stø hånd ledes av Bjørge Røsæg. En prosjektleder som ikke var i tvil om at han ville påta seg oppgaven da han ble spurt.

-Dette er et spennende prosjekt, både for Norkring og for våre kunder, NRK, Digitalradio Norge og SBS Radio. Det er stort og varer lenge og gir mulighet til å styre innenfor suksess eller fiasko. Det er i tillegg et viktig prosjekt som krever at mange jobber sammen. Det er morsomt og det gir en egen glede når man i felleskap når et mål, legger Bjørge til.

Hva er den største utfordringen du har stått ovenfor som prosjektleder i dette prosjektet så langt?
Bjørge tenker lenge og må innrømme at det er mer snakk om mange små enn en stor. – Det er klart at beregninger i forkant av jobben som skal gjøres ute i felten til tider har skapt hodebry. Hele tiden skulle sørge for å ligge i forkant slik at vi når tidsfristene våre og unngår armer og ben har til tider vært krevende, innrømmer han.

Han legger heller ikke skjul på at det har gjort sterkt inntrykk på ham å se hvor ufattelig stor mengde detaljer som må henge sammen for at prosjektet skal fungere og Norkring skal levere i tråd med planen. -Det var en spesiell opplevelse da jeg forrige måned besøkte vår hovedsender i Sogndal og på nært hold fikk se hvordan det praktiske løpet må legges til rette med alt fra snøkjøretøy til frakting av utstyr. Excel i praksis, humrer Bjørge.

Hva er din morsomste dag på jobben som prosjektleder så langt?
Bjørge må le og sier at det burde være lett å svare på, men velger å trekke frem prosjektets stolthet – utrullingsdatabasen, Rollo. Han forteller glad om hvordan rapporteringen har blitt til en lek og prosjektet har fått et verktøy som gjør at de jobber sammen på en god og koordinert måte, som forhåpentligvis også merkes av kundene.

Rollo – Kan du si litt om bakgrunnen for navnet?
-At det er oppkalt etter en karamell, mener du? Man kan suge lenge på en karamell og jo mer du suger på den, jo mer fornøyd blir man. Det er aldri så mye misnøye i prosjektet som når rolloposen er tom, ler Bjørge spøkefullt.

Han forteller om hvordan han i fjor vinter var hjemme med sykt barn og bestemte seg for å krydre dagen med en Harrytur til Sverige. Med seg hjem i handleposen hadde han en stor pose med Rollokarameller. Da han senere på kvelden tok seg en karamell mens han jobbet med utrullingsdatabasen og tygget på et godt navn fikk barnet selvsagt navnet Rollo.

Hvor er vi om et år fra nå?
-Da håper jeg vi er godt i gang med å planlegge feiringen av at vi er i mål med verdens mest omfattende DAB-nett, sier prosjektlederen positivt og forteller om et prosjekt som er i rute, kjører med rask fart og som følger planen. – Jobben med neste fylke pågår for fullt, satelittutrullingen er i gang og prosjektet gjør seg klar for en antennesommer der FM-antenner skal rives for å gjøre plass til nytt DAB-utstyr.

På spørsmålet om hvem som fortjener en takk velger Bjørge denne gangen å trekke frem Relacom.
-De gjør en vanvittig innsats ute i felten og har et eierskap til utbyggingen som er helt unikt. Når det er sagt fortjener selvsagt alle som står på både på Fornebu, på lageret og ute i felten heder og ære, sier Bjørge.