IBC sett med Media Services øyne

_M5_3001(10. oktober 2016) IBC er en arena for mediebransjen hvor ulike tekniske løsninger løftes frem og man fylles av inntrykk fra alle kanter. Vår nye produktansvarlig for Media Services i Norkring, Morten Holberg var på plass i Amsterdam og med seg hjem hadde han sine betraktninger.

-Det mest interessante på årets IBC var hvordan man synkroniserte live sportskontribusjon og applikasjoner. Muligheten til å kunne følge en fotballkamp med forskjellige kameravinkler direkte under sending synes jeg høres spennende ut!

I tillegg er det interessant å se hvordan leverandører begynner å skifte fokus fra å levere utstyr til å levere mer komplette tjenester. Eksempelvis innenfor OTT der samtlige leverandører jobber mot å kunne tilby komplette ende-til-ende løsninger. Norkring vil fremover følge nøye med på disse tjenestene og se på synergier med våre nye og eksisterende løsninger.