Ingeniør + kreativitet = Isvern på Tryvasshøgda

Isvern_Tryvasshogda_2(4. april 2014) Norkrings leverandører og ansatte ble i vinter enda bedre beskyttet mot isnedfall på Tryvasshøgda takket være en kreativ isvernløsning.

På slutten av året reiste en merkelig konstruksjon seg over parkeringsplassen foran senderbygningen på Tryvasshøgda. Konstruksjonen var Norkrings nyeste form for isvern og har i vinter beskyttet mot isnedfall fra den 210 meter høye masten. Isvernet dekker et areal på 450 kvadratmeter.

Kreativitet på høyt plan
Løsningen krever at taket ikke er tett, slik at det blir et lettest mulig bæresystem hvor snøen ikke legger seg oppå. Snølasten på Tryvasshøgda er på hele 550 kg/m2, som er omtrent tre meter med snø. Det ble vurdert å bruke gitterrister, men da disse er relativt tunge og kostbare falt valget isteden på nylonnetting. Nylonnettet brukes blant annet til vegger i sleggekastbur i forbindelse med friidrett.

Fundamentet består av 10 prefabrikkerte betongfundamenter på 1,5 tonn hver. Disse er plassert oppå bakken da grunnen under er belagt med kabler. Taket på isvernet ble bardunert både ned mot bakken og inn mot eksisterende bygninger. Bardunene er festet i bakken ved hjelp av et nytt system hvor man benytter et jordanker.

Nye bruksområder
Løsningen gjør at brukt utstyr gjenbrukes på en god og miljøvennlig måte.

Isvernet er bygget opp av masteseksjoner som Norkring har til overs på grunn av utskifting til nye og sterkere master for DAB og innplasseringskunder.