IoT

Norkring gir deg bekymringsfri håndtering av den fysiske verden

Norkring har vært en digital pioner innenfor kringkasting, radio og TV de siste tjue årene. Nå jobber vi med mulighetene digitaliseringen byr på både i medielandskapet og samfunnet for øvrig. Vi har et innovativt miljø som realiserer kommunikasjonsløsninger tilpasset markedets behov, og har i dag produkter og tjenester innenfor media, havbruk, samfunnskritisk infrastruktur, sport og jordbruk.

Norkrings visjon for smarte byer
Vi tror at kunstig intelligens (AI) er den virkelige driveren bak digitaliseringen av samfunnet. Tingenes internett – alle ting på nett – sin primære funksjon er å gjøre den fysiske verden synlig for AI, slik at vi gjennom bruken av smarte data kan skape et bedre samfunn. Norkring sørger for bekymringsfri håndtering av den fysiske verden gjennom sensorer, trådløse kommunikasjonsnett og «backbone». VI eier infrastruktur over hele landet, har fysisk, nasjonal tilstedeværelse og kan levere i stor skala – raskt. Vi er en ideell partner særlig for selskap og organisasjoner som primært retter fokuset og kompetansen mot analyse og databehandling.

Smarte bier
Norkring leverer i dag Smarte Bier, en komplett IoT-verdikjede, for birøktere. Fokus er økt verdiskapning for birøktere gjennom å måle fuktighet og temperatur i kubene, som gir birøkteren en tilstandsrapport for bikuben på mobilen. Norkring leverer sensorer i bikubene, et IoT-nettverk og en visuell fremvisning av sensordata for bikubene på mobilen. Løsningen er utviklet for og sammen med en av Norges fremste birøktere.