Julefred i Norkrings driftsapparat

(29. januar 2016) Med god bemanning og beredskapen på plass var Norkring godt rustet for julehøytiden.  Det ble som varslet en tøff værsituasjon med mange obs varsler flere steder i landet, men dette til tross var tilgjengeligheten på Norkrings tjenester høy gjennom jul- og nyttårshelgen.Storm_jul_2015

-Det er godt å se at oppgraderinger og forbedringer gjort i nettet det siste året har en god effekt, uttaler en fornøyd driftsdirektør, Dag Skarsgård, og viser til høye tilgjengelighetstall på samtlige tjenester i forbindelse med julehøytiden.

Fokus på drift og tjenesteleveranser
Det er i 2015 gjennomført flere tiltak for å robustifisere sendernettene, noe som har gitt gode resultater, og i desember var tilgjengeligheten høy og  for flere tjenester opp mot 100%.

Innstallering av nettfilter på flere stasjoner, samt oppgradering av aggregater og fjernstyring av disse er et av tiltakene som er gjennomført og som bedrer feilsituasjoner forårsaket av lyn og/eller strømbrudd. Av alle hendelser registrert i desember skyldes 55 % s ekstern kraft, så det er positivt å registrere at tjenestene kommer tilbake etter kraftutfall, understreker Skarsgård.

Topp folk på jobb!
Bemanningen hos Norkring var generelt høy under jul og nyttårshelgen, samtidig som det var lagt inn mulighet til å kalle inn ekstra mannskap ved behov.

-Med gode folk på jobb og en liten porsjon flaks i forhold til hvordan været slo ut, klarte Norkring seg bra gjennom stormene uten å måtte kalle inn bakvaktene, avslutter Dag som er godt fornøyd med innsatsen internt og hos feltdriftsselskapet.