Norkring oppgraderer DENG- og videotjenester for NRK

NRK_bygg(4. april 2014) NRK har bestilt oppgradering på sin DENG-tjeneste (Digital Electronic News Gathering) til HD (High Definition).

DENG benyttes til nyhetsinnslag, sportsarrangementer og ulike hendelser som overføres direkte. HD vil bety bedre kvalitet på innslagene som produseres ute i felten. Bergen er førstemann ut og er allerede etablert. For de øvrige Distriktskontorene vil alle enheter være på lufta i HD i god tid før sommersesongen.

NRK har også bestilt oppgradering til HD på videokontribusjon fra distriktskontorene. Dette vil gjøre det mulig for NRK å øke tilbudet av programmer som sendes med denne standarden.

Utvidelse av tjenesten
Mulighet for direkte overføring i HD fra flere steder i landet blir også mulig etter at Norkring nylig fikk bestilling fra NRK på tre nye mottakerenheter for DENG-tjenesten. De nye punktene skal etableres i Finnmark, nærmere bestemt i Alta, Kautokeino og Karasjok.