Norkring på hjul for å sjekke dekningen i nord

(23. oktober) I høst har Norkring vært på måletur med NRK og P4 for å sjekke DAB-dekningen i Troms og Finnmark. Tilbakemeldingen fra kundene er i tråd med våre erfaringer at nettet og dekningen har blitt meget bra.

Norkrings kunder har de siste månedene reist land og strand rundt for å undersøke DAB-dekningen, men på turen nordover tok Norkring plass i baksetet.

Norkring foretar også egne målinger for å sjekke at dekningen er som beregnet. Denne jobben utføres fra målebiler eller helikopter.

Over ser vi bilde av ELT (måleinstrument).

DAB over hele landet
Dekningskravet fra myndighetene om minst 90 og 99,5 % befolkningsdekning for henholdsvis Riks- DAB og Reg-DAB er tilfredsstilt. Denne måleturen kunne også bekrefte at veidekningen er meget bra, noe som i stor grad skyldes Norkrings store fjelltoppstasjoner.

Med 3170 tilbakelagte kilometer og gode dekningserfaringer i bagasjerommet fikk vi også med oss et helt annet perspektiv på kundenes behov.