Norkring tar tempen på stasjonene

(25. juni 2014) Norkring ønsker sommeren velkommen med sol og høye temperaturer etter at nye temperaturalarmer nå er på plass i overvåkingen.

I forbindelse med DAB-utrullingen har vi etablert en ny løsning for temperaturovervåking på våre stasjoner. Den nye løsningen gir et mer presist bilde av forholdene på stasjonen, slik at vi kan ligge i forkant av utfall og feil og vurdere eventuelle tiltak før tjenestene går ned.

Drift er hjertet i Norkring og daglig jobber vi med å bli bedre. Med denne nye løsningen får vi mulighet til å utbedre en del ventilasjonsanlegg før det reelt sett oppstår en feil i nettet. Kort sagt proaktivt feilrettingsarbeid.

Vi ønsker en varm sommer velkommen!