Nyhetsbrev juni 2012

Spennende vekst!

Fremtiden byr på mange spennende utfordringer, både med tanke på endringer i markedet og ny teknologi. Dette vil Norkring være en del av og vil i tiden fremover har et større fokus på produktutvikling. Selskapet skal være en pådriver for utvikling innen bakkebasert kringkasting gjennom kompetanse, service og tillit.

Ved å bruke kompetansen Norkring har i Norge og i Belgia ønsker vi å være en spennende aktør å jobbe sammen med. Norkring vil fokusere på vekst i Norge, og digitaliseringen av radio er en stor mulighet for våre kunder og for Norkring som selskap.

Norkring bygger verdens mest omfattende DAB-nett

Under åpningen av Nordiske Mediedager i Bergen i mai offentliggjorde Kulturminister Anniken Huitfeldt utbyggingsavtalen som sikrer at hele Norges befolkning får tilgang til digitalradionettet innen utgangen av 2014. Kulturministeren uttalte at dette en milepæl for norsk radio og var glad for at radioen endelig tar steget inn i den digitale hverdagen.

For Norkring betyr dette at selskapet på vegne av kundene NRK og Digitalradio Norge (DRN) skal bygge ut DAB-nettet. I henhold til første avtale, er planen å sikre at over 90 prosent av befolkningen får DAB-signaler. Med erfaringer fra utbyggingen av det digitale bakkenettet for TV, er Norkring godt rustet for den spennende og utfordrende oppgaven og vil bidra til å sikre hele Norges befolkning et bedre radiotilbud.

Norkrings Medianet – rustet for fremtidens krav

Norkring MediaNet er et dedikert nettverk som tilbyr kontribusjon, distribusjon og WAN-tjenester innen Media og Kringkasting. Nettet dekker Norkrings sendestasjoner og viktige media- og kringkastingskunder. Det er nylig gjennomført en stor oppgradering av nettet med nye noder og 10Gbit/s kapasitet i kjernenettet. Teknologien og løsningene som er valgt, gir en bedre kontroll av videotjenester, større kapasitet og nettet er forberedt for nye tjenester, som blant annet HD.

NRK har valgt Norkring som leverandør av WAN og kontribusjonstjenester i en ny 8-års avtale, hvor selskapet skal levere lydkontribusjon, bildekontribusjon, DENG, telefonisamband og WAN.

Norkring Brukerforum

Norkring arrangerer også i år sitt årlige brukerforum. Vi ønsker på lik linje som tidligere å gi våre kunder et innblikk i planer for tiden fremover og samtidig belyse aktuelle temaer. Dato for årets arrangement er torsdag 1. november. Invitasjon med påmelding vil bli sendt ut til høsten.

Nye websider

I tråd med Norkrings visjon og strategi etablerte Norkring seg i Belgia i 2009. Selskapet ble fra starten av profilert med egen logo. I november 2011 fulgte Norge etter.

Logoen er inspirert av nordlyset – et fenomen det er vanskelig å gi en forståelig forklaring på, selv om det er en teknologisk grunn til fenomenet. Når fenomenet nordlys oppstår, kan man se lys i forskjellige farger som farer over himmelen. Nesten det samme gjelder for kringkasting og signaler gjennom luften var essensielt for oss å kommunisere gjennom vår nye logo.

På våre nye websider finner du nyttig og oppdatert informasjon om selskapet og våre tjenester. Løsningen er laget slik at den kan fungere på PC så vel som på smarttelefoner og nettbrett.
 

Med ønske om en god sommer fylt av lyd og bilde!
Torbjørn Ø. Teigen
CEO, Norkring