Nyhetsbrev januar 2013

Nyhetsbrev fra Norkring

DAB-utbyggingen: Målet for 2012 er nådd!

I desember passerte Norkring en viktig milepæl da målet i forhold til antall overleverte stasjoner i 2012 ble nådd. 59 stasjoner stod ferdig i skarp drift og Norkring var i rute i henhold til utrullingsplanen.

I det vi skriver januar er den store masseutrullingen i gang og utbyggingsarbeidet fortsetter for fullt i hele landet.

Utrullingen så langt
En av de store utfordringene ved oppstart var to begrensede sommersesonger for å levere store og kompliserte antennesystemer på hovedstasjonene. Værforhold som vind og sikt er faktorer som påvirker antenneinstallasjon. Dette har gått etter planen og alle 2012-antennene er installert.

Neste store utfordring er å øke utrullingshastigheten til over 100 sendestasjoner pr kvartal i 2013. I tillegg skal de minste stasjonene motta Regionblokken fra satellitt. Satellittkapasitet er på plass fra Telenor Satellite Broadcasting, mens nytt utstyr er under testing og pilotering.

Norkring tester fremtidens TV-nett

Norkring etablerte i 2012 et testnett for DVB-T2 i Mjøs-området. Dette bygges nå om og det nye testnettet vil stå klart til sommeren.
T2 er en videreutvikling av dagens DVB-T-standard som benyttes i det digitale bakkenettet.

Fordelene ved T2-standarden er høyere nytterate, bedre SFN og større fleksibilitet. I Europa sender blant annet England, Italia, Finland, Sverige og Danmark ett eller flere mux i T2.

Utviklingen på alle fagfelt går mot IP, også på kringkastingssiden. Norkring vil gjerne ta del i denne utviklingen og videreutvikler derfor T2-testnettet blant annet for å prøve ut IP-mating og IP-synkronisering av senderne. Fordelene er reduksjon av antall bokser, antall potensielle feilkilder og ikke minst er det kostnadseffektivt.

Dagens testnett inneholder utstyr fra flere leverandører, herunder Rohde & Schwartz og Mier.
Leverandører for det nye testnettet er ikke avklart.

Norkring tilbyr nye løsninger på DENG

Norkring har testet nye løsninger på DENG sammen med sine kunder, NRK og TV 2. Løsningene gir mulighet for å kunne sende direkte fra kameralink i et begrenset område i nærheten av mottaker.

Man har testet konfigurering, antennetype, konfigurasjon av Gigawave MVL, antennetype og 10W PA. Det ble også testet om diversity mottakere åpner for ny og mer fleksibelt oppsett/bruk av DENG linker.

Resultatene viser at 10W forsterker for Gigawave MVL ga bedre dekning enn STRATA. Ny Diversity mottaker som Norkring har installert på Posthuset gir kameralink dekning i store deler av Oslo Sentrum (Karl Johansgate, Slottet/Slottsparken, Grünerløkka (inne i Mathallen!).

Stort behov for innplassering

Norkring ser en stor oppgang i antall innplasseringssaker, sier Knut Kjennerud leder for avdelingen Site Management og viser til faktorer som nødnettutbygging, LTE utbygging for de store mobiloperatørene og DAB-utbyggingsprosjektet.

I 2012 har det vært et stort volum av innplasseringssaker som har vært til behandling. Site Management har gjort sitt ytterste for å håndtere disse sakene og med fortsatt vekst i 2013 og 2014 må denne gjengen stå på.

Oppgradering av aggregat

Siden høsten 2011 har vi arbeidet aktivt med kraftleveransene til våre stasjoner. Vi har henvendt oss til 75 netteiere som har gitt oss tilbakemeldinger i løpet av 2012. I forbindelse med utbyggingen av DAB vil vi derfor installere miljøovervåkere som skal monitorere kraftleveransen.

Aggregatproblemer fra 2011 og 2012 har ført til at vi har inspisert 56 aggregatstasjoner. Erfaringene fra disse besøkene er bakgrunnen for et oppgraderingsprosjekt som skal gjennomføres i år og hvor resultatet vil være at vi kan overvåke og fjernstyre aggregatene våre. I tillegg skal vi installere aggregater på 38 stasjoner i forbindelse med DAB utbyggingen.

Ny styreleder i Norkring

Patrik Hofbauer overtar som styreleder i Norkring etter Knut Haakon Nilsen med virkning fra og med fredag 18. januar.