Norkring – en digital pioner

Norkring har vært en digital pioner innenfor kringkasting, radio og TV de siste tjue årene. Nå jobber vi med mulighetene digitaliseringen byr på både i medielandskapet og samfunnet for øvrig.

Norkring har 116  ansatte som hver dag gleder seg til å realisere nye muligheter sammen med kunder og partnere. Vi har et innovativt miljø som realiserer kommunikasjonsløsninger tilpasset markedets behov og har i dag produkter og tjenester i daglig bruk i medie-Norge, innenfor blant annet samfunnskritisk infrastruktur, kontribusjon, sport og jordbruk. All nyutvikling i selskapet gjøres basert på innsikt og validert læring. Jo raskere vi kan bevege oss fra idé til validert suksess, desto bedre. Norkring er et «stort, lite» selskap med hele Norden som marked. Vi er tilpasningsdyktige på forretningsmodeller og teknologi og jobber hver dag for å skape verdier for og sammen med våre kunder.

Noen av våre medarbeidere

Henrik Byremo

«Problemer er roten til nært sagt alle fremtidige forretningsmuligheter!»

Leder Produktutvikling og Salg
Henrik har jobbet i Norkring siden 2012 og hatt ansvar for produktutvikling og salg siden 2016. Henrik brenner for å bruke innsikt og læring fra omverdenen i arbeidet teamet gjør. På den måten prioriteres de oppgavene som skaper mest mulig verdi for kunder og partnere. Henrik jobber tett med resten av organisasjonen for å sikre at alle drar i samme retning.

Mette Killingberg

«Kombinasjonen av teknisk innsikt og løsningsorienterte kolleger gjør at vi lykkes med prosjektene.»

Senior Prosjektleder
Mette har jobbet med prosjekter i Norkring siden 2009. Hun de siste årene hatt ansvar for nasjonale prosjekter, blant annet slukking av FM-nettet og frekvensfrigjøringen av 700 MHz-båndet. Prosjektene innebærer ofte utvikling av nye løsninger eller nye måter å jobbe på i tett samarbeid med kunder og partnere. Kolleger fra alle deler av organisasjonen bidrar inn i prosjektene for å sikre at vi implementerer de beste og mest fremtidsrettede tjenestene.

Ragnhild Klemsdal

«I Norkring har man store muligheter til å ta del i utviklingen av selskapet»

Forretningsutvikler
Ragnhild har jobbet i Norkring siden 2017. Som forretningsutvikler jobber Ragnhild med innovasjon i prosjekter som har som mål å utvikle nye idéer til ferdige produkter og tjenester. En viktig del av jobben er å sikre at teamene jobber best mulig sammen for å nå målene. Prosjektene involverer derfor alltid tverrfaglige team med mennesker fra ulike fagområder.

Norkring i tall

Inntekter - 1 milliard NOK (2017)
Eiendeler - 2,4 milliarder NOK (2017)
Solid og god økonomi - 38 % egenkapital 116 ansatte

100%
Telenor-eid

116
Ansatte

360m
Høyeste mast

Samfunnsansvar

Norkring arbeider for at selskapet skal ha fokus på ansvarlig forretningsetikk.

Miljø

- å identifisere og håndtere den påvirkning Norkring har på miljøet i tråd med internasjonale standarder og sørge for etterlevelse av Telenor Group retningslinjer og prosedyrer.

Samfunn

- å identifisere og håndtere den påvirkning Norkring har på samfunnet, som menneskerettigheter og oppfølging av underleverandører.

Governance

- å sikre etterlevelse av høye forretningsetiske standarder samt internasjonalt anerkjente menneskerettigheter og arbeidsrettigheter.

Personvernerklæring

Norkrings personvernerklæring beskriver hvilke opplysninger vi samler inn om våre kunder og om besøkende på våre internettsider, hvordan og hvorfor vi samler inn og bruker opplysningene samt hvordan vi ivaretar våre kunders rettigheter og reglene i personvernlovgivningen. Les hele erklæringen her >>>

LEDELSEN
Torbjørn Ø. Teigen
Torbjørn Ø. Teigen
CEO
Christian Skottun
Christian Skottun
Chief Security Officer
Bjørge Røsæg
Bjørge Røsæg
CIO
Inge Fagerbakke
Inge Fagerbakke
COO Operations
Ingrid Dietrichson
Ingrid Dietrichson
Director Communication
Odd-Willy K. Berg
Odd-Willy K. Berg
CFO
Emma Carlson
Emma Carlson
CSO
Ingvild Elie Larner
Ingvild Elie Larner
CMO
Tone Ludvigsen Risåsen
Tone Ludvigsen Risåsen
HR Manager