Radio gir en stemme til jenter!

(10. oktober 2016) Norkring inngikk i 2014 et samarbeid med PLAN International Norge. Målet har vært å endre holdninger og normer rundt barneekteskap og vold mot jenter i Zimbabwe ved hjelp av radio som virkemiddel. I slutten av 2015 kom det en lov i Zimbabwe som forbyr barneekteskap. På bakgrunn av dette valgte Norkring å flytte støtten til et annet prosjekt med samme fokus i Malawi.059

-Samarbeidet gir mulighet til støtte utover penger og vi ønsker fremover å se nærmere på hvordan vi kan bruke vår kompetanse og vårt nettverk på en positiv måte, sier Torbjørn Ø. Teigen CEO i Norkring.

Støtten går til Radio Timveni, som er hovedsamarbeidspartner til PLAN Malawi. Radiokanalen dekker 75 % av Malawis 17 millioner innbyggere og sender 24/7. Kanalen har fokus på barns rettigheter og jobber aktivt med å redusere barneekteskap gjennom programmer og informasjon.

75 % av husholdninger i utviklingsland har tilgang til radio
På PLANs årlige Jentekonferanse i september var overskriften «Hvordan bekjempe barneekteskap innen 2030». Norkring ved Torbjørn Ø. Teigen fortalte denne dagen om bakgrunnen for og mulighetene ved samarbeidet i Malawi. –Vi kan og ønsker å gjøre en forskjell med radio, understrekte han og viste til hvilket sterkt kommunikasjonsmiddel radio er på verdensbasis.