Slik får alle merdene uavbrutt internett med høy hastighet

Slik får alle merdene uavbrutt internett med høy hastighet

Sommerlesing: Norkring jobber med å digitalisere havbruksnæringen i Norge. Det krever et nett som alltid er oppe. Vi har snakket med menneskene bak.

Nettet må alltid fungere ute på merden. Der ute, som alle andre steder, forventer vi i dag 100% oppetid og høy hastighet. Ingen har så gode forutsetninger som Norkring til å levere og opprettholde den nettkvaliteten havbruksnæringa trenger for å komme i mål med digitaliseringen.

Fjernstyring, og i første rekke fjernfôring, krever ikke bare uavbrutt nettilgang på merden, det krever også høye hastigheter på nettet slik at video i høy oppløsning kan overføres i sanntid.

Dette er ikke en utfordring for fremtiden, det er en utfordring Norkring allerede har løst. Nettspesialistene i Norkring kan levere opp til 600 Mbit/s til de fleste lokaliteter langs hele kysten. Infrastruktur og teknologi er sentrale i denne oppskriften, men viktigst av alt er et utvalg mennesker med høy teknisk kompetanse og et brennende engasjement for uavbrutt nettilgang.

En av disse menneskene er Per Uno Lund.

Ring meg – handling foran ord
For meg handler denne jobben om å etterlate et stykke arbeid som jeg kan sette en merkelapp med mitt navn og nummer på, sier Per Uno Lund, som jobber som montør i Norkring.

Bilde: Montør i Norkring, Per Uno Lund, tar siste sjekk på utstyret som skal stå utendørs på fôrflåten. Montørene gjør også arbeid innendørs på fôrflåtene i forbindelse med montasjen.

Uno Lund er en av de mange menneskene som hver eneste dag jobber med det landsdekkende nettet, som gjør at Norkring kan levere høyhastighets internett til alle deler av landet. Uansett om nettet skal leveres i dype daler eller utilgjengelige fjorder.

 

Bilde: Norkrings antenneingeniør Kjell Amundsen fester radiolinjespeilet som sender signaler fra merden og inn til land. Tilsvarende radiolinjeutstyr står på land og mottar signalene.

Hver gang Per forlater et anlegg, ligger en merkelapp med navn og nummer igjen. – Det har med fagstolthet å gjøre. Det hender jo at kundene står der og gjør tuning på utstyret, og da skal det være enkelt å få de svarene man trenger, forklarer Uno Lund.

100% oppetid
Uno Lund forteller at mye har endret seg for den påkoblede norske befolkningen. – Om TV-nettet gikk ned på 80-tallet, fikk du bare finne på noe annet frem til TV-signalet var tilbake. Nå skal vi være påkoblet til enhver tid. Vi har vokst sammen med kravene fra markedet og nå lever vi av å levere 100% oppetid.

Norkring garanterer faktisk at nettet alltid er oppe.

– Konkurransemessig har det til tider vært utfordrende å levere den høye kvaliteten vi har gjort. Vi leverer en Maserati når kundene bare forventer en Mercedes. Nå har kravene til både kvalitet og tilgjengelighet økt så mye at vi er glade for å ha vært i forkant av kravene fra kundene, sier Uno Lund.

Til tross for en av verdens mest robuste og avanserte infrastrukturer for nettleveranser, tror Uno Lund at menneskene er den største fordelen Norkring tilbyr kundene sine. – I Norkring har alle en ekstrem spisskompetanse. Alle er spesialister og kanskje i overkant teknisk interessert, ler Uno Lund.

Infrastruktur over hele landet
Det har blitt gjort betydelige investeringer i infrastrukturen over mange år for at nedetiden skal begrenses så mye som mulig. Norkring eier 2000 nettstasjoner, og har i tillegg tilgang til ytterligere 2000 stasjoner.

-Vi har en eksisterende infrastruktur over hele landet, med punkter langs hele kystlinjen. Dette eksisterende nettet skiller seg fra alternativene ved at mastene står i høyden. Når andre aktører bygger egen nett, bygges stasjonene ofte på havnivå. Det åpner for sjørefleksjoner og nedetid på signalene, forklarer Dag Skarsgård.

Bilde: Key Account Manager i Norkring, Dag Skarsgård tror stabil og god nettilgang vil bli et konkurransefortrinn for de aktørene i bransjen som digitaliserer sine merder.

Ulisensierte radiolinjer som står hele nede ved sjøen, er utsatt for forstyrrelser fra så enkle og dagligdagse ting som skipstrafikk. Om et skip går mellom masten og merden, så faller nettilkoblingen ut. Dette problemet slipper man når mastene står i høyden.

Norkring har bygget radiolinjer i Norge i over 20 år. Det er ingen som kjenner de tekniske utfordringene, som både svært avansert utstyr og særnorske forhold krever, like godt som radiolinjeeksperten. -Den utstrakte erfaringen vår gjør blant annet at vi utnytter frekvensene smart og at vi i tillegg har flere strenger å spille på, forklarer Skarsgård.

Bilde: – Planlegging er halve jobben, sier Per Uno Lund – og på bildet gjøres det klart for en transportetappe av både utstyr og personell.

 

 

 

 

Erfaring og kunnskap
Været fører ofte til problemer for uerfarne nettbyggere som ikke utnytter frekvensene riktig. Det trenger ikke være orkan eller storm for at det skal oppstå driftsavbrudd. – Et typisk eksempel er når vannet blir blankt under høytrykk. Da kan man få såkalt fading av signalene om ikke installasjonen er gjort riktig, sier Skarsgård.

På et døgnbemannet drifts- og overvåkningssenter ser operatørene til enhver tid tilstanden til hele nettet. – Overvåkningen vi gjør tillater oss å være proaktive. Vi identifiserer tilløp til driftsavbrudd, i stedet for driftsavbrudd som allerede har skjedd, forklarer Skarsgård.

– God nettforbindelse er selvsagt viktig for fjernfôring og annen fjernstyring av anlegget, men i tillegg er det i et HMS-perspektiv viktig å alltid kunne kommunisere med menneskene på merden. Trivselsfaktoren kommer i tillegg. Med stor kamp om de beste hodene i bransjen, kan det være viktig for de ansatte å ha tilgang til bredbånd på fôrflåten, sier Skarsgård.

Mennesker er avgjørende
I det siste har Uno Lund montert mye nytt utstyr i området mellom Andøya og Alta. – Planlegging er halve jobben. På dette oppdraget måtte vi transportere, rigge og montere utstyret på 470 kilo oppe på fjellet. Utstyret er flere hundre kilo tungt – men like skjørt som et egg.

Om et teknisk problem oppstår er Norkring rustet til å rydde opp raskt. – Elektronikk kan alltid feile og leve sitt eget liv, menneskene vi har her i Norkring har likevel erfaringen og kunnskapen som gjør at man raskest mulig kan luke ut feilene som noen ganger oppstår.

Norkring samarbeider med et landsdekkende entreprenørapparat som rykker ut på kort varsel om noe skulle gå galt. Logistikkapparatet er også bygd opp systematisk over lang tid, og kan om nødvendig levere deler på aller raskeste vis.

De ulike leddene i organisasjonen er tett knyttet sammen. – De som sitter med overvåkning kan identifisere nøyaktig hvor feilen er, slik at vi sparer reisetid når vi kommer frem. Om feilen er på land og teknikerne reiser rett ut til merden har man allerede tapt verdifull tid. Det er korte veier mellom salg, montører, serviceapparat og overvåkning, forteller Uno Lund.

Snakk med oss om høyhastighets internett til din lokalitet.