Verdens mest omfattende DAB-nett

viktjernaasen(15.02.2013) -Vi er stolte av å bygge verdens mest omfattende DAB-nett, som vil sikre hele Norges befolkning et bedre digitalt radiotilbud, sier administrerende direktør i Norkring, Torbjørn Ø. Teigen.

I 2012 signerte Norkring avtaler med Digitalradio Norge og NRK på drift og utbygging av DAB-nettene. Avtalene sikrer at 99.5% av Norges befolkning får tilgang til DAB innen 2014.

De to nettene har til sammen kapasitet for å tilby et 30-talls radiokanaler når digitaliseringen er fullført. For lytterne betyr dette mer radio, større valgfrihet og mer stabilt mottak enn over FM.

Godt forberedt
80 prosent av husstandene i Norge kan allerede i dag motta DAB digital radio, men mye arbeid gjenstår. Nye geografiske områder vil bli dekket og steder som allerede har dekning vil forbedres og finjusteres. Utbyggingen skal være ferdig i god tid før det analoge FM-nettet i Norge slåes av i 2017 og erstattes av DAB (Digital Audio Broadcasting).

Norkring står overfor en utfordrende utbygging med idriftsettelse av 760 senderpunkter med over 100 sendere i kvartalet i de mest hektiske periodene. Dette til tross, Torbjørn Ø. Teigen er overbevist om at Norkring vil lykkes. – Vi er et solid selskap med mange års erfaring i å bygge kringkastingsnett i svært utfordrende topografi. I tillegg er organisasjonen godt forberedt på oppgaven, understreker Teigen.

Tidlig ute med utbygging
Norkring har driftet det eksisterende DAB-nettet i mange år. De første testsendinger på DAB startet allerede i april 1994 med sendere på Tryvann, Jonsknuten og Reinsfjell. De første kommersielle sendingene ble igangsatt rundt århundreskiftet.

Norkring har lang erfaring med utbygging og drift av kringkastingsnett, og har bl.a. hatt utbygningsansvaret for den vellykkede digitaliseringen av TV-nettene i Norge.

Avansert teknologi
Norkring skal bygge ut DAB-nettet gjennom en effektiv og rask utbyggingsprosess. Utbyggingen for de to nettene foregår samordnet og fylkesvis. Teknologien som benyttes er avansert og nyutviklede løsninger benyttes. Blant annet tas en ny generasjon av energieffektive sendere i bruk.