Vi bringer effektivitet og vekst dit du vil

Vi bringer effektivitet og vekst dit du vil

Vekst i Lakse- og oppdrettsnæringen fordrer digitalisering av oppgaver som i dag er tidskrevende og utfordrende.  Dette krever en nettløsning med høy kapasitet og stabil tilgang. CoastHUB er en tjeneste som gjør det mulig å kommunisere med oppdrettsanlegget fra land på en effektiv og sikker måte.

I dag er man avhengig av lokal tilstedeværelse på merdene med flere manuelle prosesser. Digitalisering av merdene muliggjør sentralisert og vesentlig mer effektiv drift. Dette krever en digital nettverksløsning som er robust og har høy kapasitet.

-Norkrings infrastruktur kombinert med et landsdekkende nett gjør oss unike på denne type leveranser, sier Henrik Byremo, Salgsdirektør i Norkring. Han forklarer videre hvordan selskapet bruker radiolinjeteknologi og benytter egen infrastruktur kombinert med radiolinjeaksesser mellom oppdrettsanlegget og lokasjonen på land. Løsningen gir stor kapasitet, pålitelig forbindelse og høy tilgjengelighet.