Viktig publikumsinformasjon fra Norkring

Vettahaugen_Hemnes(10. oktober 2013) Norkring ønsker å informere om fare for isnedfall fra våre stasjonsanlegg.

Norkring er Norges største leverandør av kringkastingstjenester og medianettløsninger og eier de fleste senderinstallasjonene i Norge.

Over hele landet har vi tårn og master plassert i naturen som kan bli dekket av snø og is.

Vi oppfordrer derfor publikum til ikke å bevege seg i umiddelbar nærhet av senderne da det kan være fare for at is og snø faller ned.

Med ønske om en god og trygg vinter!